Služby

Vedení účetnictví

Nabízíme účetnictví s přidanou hodnotou. To znamená, že účetnictví pro vás bude užitečným nástrojem a zdrojem nezbytných informací pro řízení firmy.

Snažíme se vést účetnictví tak, ať jsou informace v něm obsažené přehledně uspořádány aby kdykoliv sloužily především pro efektivní rozhodování během podnikatelské činnosti. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně, ve snaze co nejlépe pochopit jeho potřeby.

Menší podnikatelské subjekty často vnímají účetnictví pouze jako nezbytné zlo nutné pro výpočet daňových povinností. My si samozřejmě uvědomujeme důležitost správného stanovení daňových a jiných povinností vůči státu, ale nevnímáme tuto funkci jako hlavní účel účetnictví. Tím hlavní účelem je pro nás poskytování důležitých informací pro vedení firmy.

Poskytujeme vedení podvojného účetnictví i daňové evidence (tzv. „jednoduché účetnictví“) a kompletní daňové agendy. Pro libovolně velký subjekt, od začínajících živnostníků po středně velké firmy. Specializujeme se rovněž na e-shopy a jejich komplexní agendu.

Máme zkušenosti se spoluprací na auditech i v komunikaci s finančním úřadem.

Aktivně vyhledáváme příležitosti a navrhujeme postupy pro snížení Vaší administrativní zátěže spojené s účetnictvím. Rozhodně „neboucháme“ doklady bez přemýšlení.

Finanční řízení

Je možné, že Vaše firma již dosáhla takové velikosti, kdy majitel nebo vedoucí pracovníci již nestíhají efektivně ani sledovat, natož využívat, stále větší množství finančních a dalších informací.

Důvodem může velmi často být, že specializace vedoucích osob je např. výroba či obchod, a na finanční pozadí již nezbývá prostor.

V takovém případě jsme schopni externě nabídnout veškeré služby v oblasti finančního managementu. Umíme pomoci například s definicí firemní strategie, stanovení ekonomických cílů a vypracování finančního plánu.

Jsme schopni nabídnout pravidelný manažerský reporting, tj. průběžné vyhodnocování ekonomického stavu firmy a konzultace při možných hrozících ekonomických rizicích. Nabízíme srozumitelné nástroje finančního řízení a manažerského reportingu „postavené“ nad správně vedeným účetnictvím.

Poradíme si i s nastavením vnitrofiremních procesů za účelem efektivního reportingu a dalších prvků vnitrofiremního finančního řízení.

Ekonomické konzultace a datové analýzy

Potřebujete-li pouze dílčí konzultaci z jakékoliv ekonomické, účetní či daňové oblasti, jsme připraveni vám pomoci.

Můžeme nabídnout jednorázové konzultace nad strategií, financemi či jiným aktuálním palčivým problémem.

Jsme schopni zpracovat dílčí provozní a datové analýzy z rozsáhlého souboru ekonomických dat (provozních, marketingových, zbožových, aj.). Jsme lidé z praxe, takže výsledkem ekonomických analýz je vždy konkrétní doporučení, nikoliv pouze souhrn neužitečných informací a grafů.

Můžeme vás zastupovat i při jednání s bankami a dalšími institucemi při vyjednávání vhodného modelu externího financování.